1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту www. psyhology.online, а також і до всіх відповідних піддоменів.

1.2. Сайт www. psyhology.online (далі – Сайт) є власністю Фізична особа-підприємець Гаргат Ірина Миронівна. Витяг з регістру від 28.02.2020 року

1.3. Ця Угода регулює відносини між psyhology.online (далі – Адміністрація сайту), Користувачем даного Сайту

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право у будь-який час змінювати умови цієї Угоди. Редакція Угоди, що діє, розміщується за адресою: psyhology.online/ ….

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем, у тому числі його перегляд, пошук інформації, використання сервісів (далі – використання Сайту) означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди. У разі незгоди з умовами цієї Угоди Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту.

1.6. Ризик неознайомлення з новою редакцією Угоди несе Користувач, що продовження користування Сайтом після зміни Угоди вважається згодою з новою редакцією.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1 psyhology.online – сервіс з пошуку кваліфікованої психологічної допомоги, розташований на доменному імені psyhology.online, який здійснює свою діяльність за допомогою Сайту та супутніх сервісів.

2.1.2. Сайт (сайт у мережі Інтернет) — складовий твір — сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет (далі — мережа Інтернет) за доменними іменами та/або за мережевими адресами, що дозволяють ідентифікувати сайти в Інтернеті. У рамках цієї Угоди «Сайт» має таке значення: psyhology.online

2.1.3. Виконавець – спеціаліст, який надає консультацію/

2.1.4. Адміністрація сайту – psyhology.online

2.1.5. Користувач сайту (далі Користувач) – будь-яка особа, яка має намір використовувати та/або використовує інтернет-сайт psyhology.online, у тому числі Клієнти, Психологи та Навчальні заклади.

2.1.6. Зміст сайту (далі – Зміст) – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на Сайті.

2.1.7. Заявка – повідомлення Користувача Психолога про свій намір придбати послуги, що надаються Психологом, та направлене Психологу за допомогою використання функціоналу сайту.

2.1.8. Клієнт – фізична особа, яка з метою пошуку психологічної допомоги, підтримки та супроводу у власних інтересах та/або в інтересах третіх осіб:

– залишило заявку на отримання інформації про Психолога(ів) та/або,

– Виявило бажання скористатися послугами Психолога

2.1.9. Психолог – фізична особа – користувач Сайту, яка доручила Адміністрації сайту в рамках окремого укладеного договору організувати пошук та залучення потенційних клієнтів.

2.1.10. Навчальний заклад – організація, яка здійснює освітню діяльність, освітня організація та організація, яка здійснює навчання, яке є користувачем Сайту.

2.1.11. Особистий кабінет — частина Сайту, призначена для взаємодії Користувача з іншими користувачами, доступ до якої здійснюється за допомогою аутентифікаційних даних та після проходження реєстрації.

2.1.13. Сесія – зустріч Клієнта з Психологом, метою якої є надання Послуг Психолога.

2.1.14. Послуги – вибір Психолога для Клієнта, пошук Клієнта для Психолога, а також надання інших сервісів, доступних на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання доступу Користувачеві до сервісів сайту для здійснення взаємодії психолога-фахівця та Клієнта.

3.1.1. Сайт надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):

– доступ до засобів пошуку та навігації сайту;

– доступ до інформації про психологів-фахівців та їх послуги

– Інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках сайту.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) сайту, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси) сайту, що з’являються надалі.

3.2. Доступ до сайту та його сервісів для Клієнтів надаєтьсяна безоплатній основі.

3.3. Доступ до сайту та розміщення психолога у базі сервісу Виконавця надається психологами на безкоштовній основі.

3.4. Психологи укладають додаткову оферту з Виконавцем про умови співробітництва після здійснення першої Сесії, з клієнтом, який знайшов психолога через обслуговування Виконавця. Психологи мають право відмовитись від підписання нової оферти, повністю припинивши на цьому співпрацю з Виконавцем. Виконавець та/або Адміністрація сайту залишають за собою право пропонувати окремим психологам виняткові умови співпраці, відповідно укладаючи оферту, що відрізняється від стандартної.

3.5. Виконавець та/або Адміністрація Сайту має право надавати безкоштовний необмежений доступ до Сайту та його сервісів окремим Психологам на власний розсуд.

3.6. За наявності діючих промокодів на знижку, промокодів на бонус доступ до сайту та його сервісів Психологу надається згідно з умовами даних промокодів.

3.7. Ця Угода є публічною офертою. Приєднанням Користувача до цієї Угоди є будь-які дії Користувача щодо використання Сайту, у тому числі перше відкриття будь-якої сторінки Сайту в браузері на будь-якому пристрої Користувача.

3.8. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до сайту.

4.2.2. Задавати будь-які питання стосовно послуг Сайту з реквізитів, які знаходяться в розділі Сайту «Контакти».

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.

4.3.2. Дотримуватись майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати послуги Сайту з метою:

4.3.7.1. спонукання до скоєння протиправних дій, і навіть сприяння особам, дії яких спрямовані порушення обмежень і заборон, діючих біля України.

4.3.7.2. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7.3. уявлення себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав.

4.3.7.4. некоректного порівняння діяльності інших Користувачів, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються сервісами Сайту, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту, у тому числі здійснювати одночасне надсилання великої кількості запитів до Сайту з метою вивести сервер із ладу;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що належать до Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права Alter або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт є інформаційно-аналітичним сервісом, призначеним для пошуку клієнтами психологів спеціалізації, кваліфікації, досвіду роботи та організації взаємодії користувачів.

5.2. Заявка на отримання психологічної допомоги надсилається обраному Клієнтом психологу за номером телефону, взятим із пре

доставлених Alter контактами Психолога

5.3. Інформація про психологів, що розміщується на Сайті, виходить адміністрацією сайту безпосередньо від самих психологів. Адміністрація сайту вживає заходів щодо перевірки даної інформації та виключення недостовірних відомостей, а також відомостей, на розміщення яких не отримано згоди психологів.

5.4. Адміністрація сайту вживає всіх розумних заходів для перевірки інформації, яку надають психологи для розміщення на Сайті. Водночас Адміністрація сайту не здійснює регулярну перевірку зазначених відомостей щодо актуальності. У зв’язку з цим Клієнт зобов’язується при зверненні до певного психолога самостійно переконатися у наявності в нього необхідної освіти, кваліфікації, атестації.

5.5. Рейтинг психологів формується Адміністрацією сайту на основі встановлених Адміністрацією критеріїв, а саме проходження Користувачем певних тестів з метою оцінки задоволеності роботи з психологом. Адміністрація сайту не зобов’язується повідомляти іншим користувачам принципи та критерії розрахунку рейтингу психологів, хоч і вправі це зробити повністю або частково.

5.6. Адміністрації сайту належать виняткові права на Сайт та його вміст.

5.7. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.8. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.9. Користувач не має права вимагати внесення будь-яких змін до сервісів або даних Сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за комерційну придатність Сайту, не гарантує відповідність Сайту спеціальним вимогам Користувачів або можливість налаштування розділів Сайту відповідно до уподобань Користувача, а також не гарантує, що програмне забезпечення Сайту повністю вільне від дефектів та помилок, та має функціонувати безперебійно та в обов’язковому порядку.

5.10. Використання Сайту здійснюється Користувачем виключно під свою відповідальність та на власний ризик. Адміністрація сайту не гарантує належного функціонування Сайту та не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання Сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за ризик настання несприятливих наслідків, які настануть або можуть настати внаслідок невідповідності обладнання, іншого програмного забезпечення або каналів зв’язку, що використовується Користувачами, встановленим вимогам щодо захисту персональних даних від несанкціонованого (протиправного) зазіхання третіх осіб.

5.11. Адміністрація сайту докладає всіх розумних зусиль, що запобігають збоям та неполадкам у роботі Сайту, однак не гарантує його безперебійну роботу, не несе відповідальності за неї і не зобов’язується повідомляти Користувачів про перебої.

5.12. Користувач не має права використовувати програмний код Сайту, будь-який контент Сайту (включаючи, але не обмежуючись: бази даних, текст, елементи дизайну, графічні зображення) без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту (у тому числі відтворювати, копіювати, переробляти, розповсюджувати в будь-якому вигляді).

7. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Адміністрація сайту може використовувати загальногалузеву технологію “куки” (cookies). Кукі – це невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і що зберігається на комп’ютері, який використовує Користувач Сайту, що дозволяє Адміністрації зберігати персональні налаштування та переваги Користувача, а також збирати особисту інформацію про нього.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Адміністрація сайту за жодних обставин не несе відповідальності за якість послуг, що надаються психологами, у тому числі тих, профілі яких розміщені на Сайті.

9. ЕЛЕКТРОННА ВЗАЙМОДІЯ

9.1. Адміністрація надає Користувачам на власний розсуд можливість використовувати спеціальний розділ Сайту – Особистий кабінет, доступ до якого надається після проходження процедури реєстрації.

9.2. Всі повідомлення Користувачів, зроблені через Особистий кабінет або з використанням електронних поштових адрес, у тому числі надання згоди та підписання документів за допомогою функціоналу Особистого кабінету, вважаються підписаними простим електронним підписом та прирівнюються до письмових документів, рівнозначних документів на паперовому носії, при цьому додаток друку до таких документів не потрібно.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

10.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

10.2.1. Затримки мул

та збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку несправностей у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

10.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їх роботою.

10.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

11. ПІДТРИМКА КОРИСТУВАЧІВ

11.1. Користувач має право відмовитися від замовленої Послуги у будь-який час до моменту її виконання.

11.2. Користувач має право відмовитися від надання послуг у будь-який час за умови оплати Компанії фактично понесених нею витрат, пов’язаних із виконанням замовлених Користувачем Послуг.

11.3. У разі ненадання Користувачеві оплаченої Послуги у встановлені терміни, Користувач має право відмовитися від виконання Послуги та повернути кошти за цю послугу у повному обсязі.

11.3.1.Для повернення коштів Користувач повинен звернутися з письмовою заявою та додатком копії паспорта та чеків/квитанцій, що підтверджують помилкове зарахування. Скан цієї заяви необхідно надіслати на ел.адресу: psihologonlin@gmail.com. Після отримання скану письмової заяви з додатком копії паспорта та чеків/квитанцій Компанія здійснює повернення в строк до 10 (десяти) робочих днів з дня отримання 3аяви на розрахунковий рахунок Користувача, зазначений у заяві. У цьому випадку сума повернення дорівнюватиме вартості Послуги.

11.3.2.Термін розгляду Заяви та повернення коштів Користувачеві починає обчислюватися з моменту отримання Компанією Заяви та розраховується у робочих днях без урахування свят/вихідних днів. Якщо заява надійшла Компанії після 18:00 робочого дня або у святковий/вихідний день, моментом отримання Компанією Заяви вважається наступний робочий день.

11.4. Для повернення коштів, зарахованих на розрахунковий рахунок Компанії помилково через платіжні системи, Користувач повинен звернутися з письмовою заявою та додатком копії паспорта та чеків/квитанцій, що підтверджують помилкове зарахування, а також із зазначенням помилково перерахованої суми. Скан цієї заяви необхідно надіслати на ел.адресу: psihologonlin@gmail.com . Після отримання скану письмової заяви з додатком копії паспорта та чеків/квитанцій Компанія здійснює повернення в строк до 10 (десяти) робочих днів з дня отримання 3аяви на розрахунковий рахунок Користувача, зазначений у заяві. У цьому випадку сума повернення дорівнюватиме вартості Замовлення.

11.4.1.Термін розгляду Заяви та повернення коштів Користувачеві починає обчислюватися з моменту отримання Компанією Заяви та розраховується у робочих днях без урахування свят/вихідних днів. Якщо заява надійшла Компанії після 18:00 робочого дня або у святковий/вихідний день, моментом отримання Компанією Заяви вважається наступний робочий день.

12. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ

12.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту.

12.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме за необхідну для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав чи безпеки psyhology.online Користувачів.

12.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

12.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або внаслідок технічної неполадки або проблеми.

12.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

13. Вирішення суперечок

13.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

13.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

13.3. За неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися.

до суду за захистом своїх прав, які надані ним чинним законодавством України.

14. ДОДАТКОВІ УМОВИ

14.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

Важлива інформація!

  1. Обираєте фахівця на сайті.
  2. Домовляєтесь про час консультації з адміністратором.
  3. Оплачуєте сеанс до його проведення.
  4. Будьте на звʼязку вчасно.
  5. Потурбуйтеся про швидкість інтернету.
  6. Якщо ви бажаєте змінити час обо день консультації, попередьте за 24 години. Інакше консультація вважається здійсненою і гроші за неї не повертаються.
  7. Не вживайте алкоголь або інші речовини перед консультацією.
  8. Поважайте себе, свій час та час терапевта.
  9. Фахівець має право відмовити в проведенні консультації, якщо ви поводитеся агресивно, ображаєте та порушуєте особисті кордони.
  10. Будьте здорові!